• Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje
  • 03 734 11 80
  • info@dom-plan.si

Stvarnopravni zakonik (SPZ)

Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja.


Do celotne vsebine je možno dostopati na povezavi, ali preko PDF datoteke.